Παρουσίαση από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης,

σε συνεργασία με την ΟΜΑΚ Καλαμαριάς, δεξιότητες στις Α' βοήθειες, απεγκλωβισμός και μεταφορά πολυτραυματία, απεγκλωβισμός ορειβάτη και ΚΑΡΠΑ με συμμετοχή του κόσμου.